Vi gik online for at finde ud af hvilke muligheder vi havde for at finde en god og professionel løsning til vores butiksindretning. Der var mange muligheder, og vi fandt blandt andet frem til European Mannequins, som kunne tilbyde os den form for totalløsning, som vi havde håbet på at finde frem til.