Når du køber bolig, er der mange dokumenter, som skal gennemlæses og – for nogles vedkommende – underskrives og behandles. Blandt de sidst nævnte er skødet ganske centralt. Hvad står der i et skøde? Faktisk figurerer der færre oplysninger i et skøde, end der gør i en købsaftale. Et skøde indeholder typisk ikke andet end de vigtigste stamdata på nuværende og forrige ejer, tidspunktet for salg eller overdragelse, salgsprisen og finansierings metoden. Når skødet alligevel er et særdeles centralt dokument i ...