Når du køber bolig, er der mange dokumenter, som skal gennemlæses og – for nogles vedkommende – underskrives og behandles. Blandt de sidst nævnte er skødet ganske centralt. Hvad står der i et skøde? Faktisk figurerer der færre oplysninger i et skøde, end der gør i en købsaftale. Et skøde indeholder typisk ikke andet end de vigtigste stamdata på nuværende og forrige ejer, tidspunktet for salg eller overdragelse, salgsprisen og finansierings metoden. Når skødet alligevel er et særdeles centralt dokument i ...

Stress er blandt de mest udbredte livsstilssygdomme i Danmark. Lidelsen stress udarter sig både psykisk og fysisk, og kan faktisk ødelægge både kroppen, sindet og de kognitive funktioner, hvis den får lov at udvikle sig og ikke bliver behandlet. Hvorfor får man stress? Der kan være mange årsager til, at et menneske udvikler stress symptomer. En af de væsentligste årsager til stress er et øget pres gennem en længere periode – eller en serie af uheldige begivenheder, som trigger en stress ...

Først når dit gulv har taget skade ud over den slitage, som uvægerlig vil opstå ved daglig brug, kan det komme på tale at forsøge med en gulvafhøvling. Så længe dit trægulv er jævnt og intakt, og blot er mærket af almindeligt slid i form af pletter fra spildte væsker, slidspor af nedtrådt snavs, misfarvninger fra solfalming og overfladiske ridser og småskrammer, vil en gulvafslibning være fuldt tilstrækkeligt til at genskabe det ensartede udseende. En gulvafslibning er en langt mere ...

Har du lige købet nyt hus eller ny lejlighed, og ønsker du at renovere inden du flytter ind? Så kan du med fordel kontakte dit lokale malerfirma. Hvorfor skal jeg lade et malerfirma forestå maling af mit nye hjem? Der er mange umiddelbare fordele ved at vælge et malerfirma, når vægge, lofter og indvendigt træværk trænger til en grundig overhaling. Du har måske en idé om, at det udelukkende drejer sig om at påføre et lag maling, og så er den ...

Ved en arbejdsplads er det nødvendigt med et godt og behageligt arbejdsmiljø, så man har de bedst mulige forudsætninger for at yde et godt stykke arbejde. Der kan være mange forskellige ting og faktorer, der spiller ind ved et optimalt arbejdsmiljø, men det er især vigtigt med ryddelige og rene rum, så man føler sig tilpas og kan koncentrere sig om vigtige arbejdsopgaver i stedet for et rodet og beskidt kontor. Rengøring kan dog være en belastende og krævende ...