Tinglysning af skøde ved dygtig boligadvokat

26 juli 2019 Astrid Pedersen
Tinglysning af skøde ved dygtig boligadvokat

Når du køber bolig, er der mange dokumenter, som skal gennemlæses og – for nogles vedkommende – underskrives og behandles. Blandt de sidst nævnte er skødet ganske centralt.

Hvad står der i et skøde?

Faktisk figurerer der færre oplysninger i et skøde, end der gør i en købsaftale. Et skøde indeholder typisk ikke andet end de vigtigste stamdata på nuværende og forrige ejer, tidspunktet for salg eller overdragelse, salgsprisen og finansierings metoden. Når skødet alligevel er et særdeles centralt dokument i forbindelse med en bolighandel, skyldes det, at skødet er det eneste dokument, som offentligt vitterliggør dit retmæssige ejerforhold over boligen. Skødet ligger nemlig tilgængeligt for alle borgere med NemID i et online register kaldet Tingbogen. Her kan eksempelvis ejendomsmæglere og eventuelle långivere, men også menigmand, slå boligen op og dermed få adgang til den information, som står i skødet.

Hvorfor er det vigtigt at skødet er opdateret?

Hvis skødet ikke opdateres med de korrekte oplysninger efter et salg eller en overdragelse af en bolig, vil det stadig være sælger, som figurerer som ejer i den offentligt tilgængelige tingbog. Dette kan medføre situationer, som er langt fra ideelle for dig. For eksempel kan forrige ejer optage lån i lejligheden eller i huset, selv om hans eller hendes ejerskab over boligen for længst er ophørt. Eller forrige ejer kan, i værste fald, sælge boligen endnu en gang, og dermed score dobbelt fortjeneste. Hverken ejendomsmægleren eller køberen har en chance for at vide, at skødet ikke er opdateret.

Derfor bør du, snarest muligt efter handelens afslutning og den endelige overdragelse, sørge for at få skødet opdateret med den korrekte information angående ejerforholdet.

Få hjælp til skødet – kontakt din billige boligadvokat

Hvis du vil være sikker på, at dit skøde bliver opdateret og tinglyst på korrekt vis, kan du få din boligadvokat fra eboligadvokat.dk til hjælp.

Flere Nyheder